Giải thưởng A1.Prize.vn

Dành cho các quán cafe tiềm năng nhất

Xem đề bài tại A1.Caokien.com

Thảo luận về đề bài này tại A1.Discuss.vn

Lập team để chinh phục thử thách này tại A1.RealGame.vn

Phần thưởng dành cho mọi người

Các phần thưởng dưới đây là dành cho mọi người đạt giải trên Prize.vn


Phần thưởng nội bộ

Các giải thưởng trong mục này là của các tổ chức dành cho bất kỳ thành viên nào trong tổ chức đó đạt giải thưởng này. Nếu bạn muốn khích lệ sự sáng tạo của các học viên trong trường của mình, của các nhân viên trong doanh nghiệp của mình thì hãy công bố phần thưởng trong danh sách bên dưới bằng cách đăng ký tại Register.Prize.vn. Bạn cũng có thể yêu cầu thành viên dùng ename mang thương hiệu của tổ chức để dự thi. 

Ban giám khảo

Mentor hướng dẫn

C


Các tổ chức hướng dẫn đề tài này

Dưới đây là danh sách các tổ chức giáo dục và các doanh nghiệp có đủ năng lực hướng dẫn thí sinh thực hiện đề tài này đã được Prize.vn tuyển chọn

Các đội đạt Giải Toàn quốc

A. Các ý tưởng mới được ươm mầm tại Vườn ươm CaoKien.com

B. Các thương hiệu trên 5 tuổi được tiến cử tại TienCu.com

Các đội đạt Giải Hà Nội

A. Các ý tưởng mới được ươm mầm tại Vườn ươm CaoKien.com

B. Các thương hiệu trên 5 tuổi được tiến cử tại TienCu.com

Những đội đang dự thi