Giải thưởng B.Prize.vn

Về lĩnh vực giáo dục

Các giải thưởng cho giáo dục bậc mầm non, tiểu học, và trung học

A1.Prize.vn - Giải thưởng giáo viên mầm non xuất sắc nhất

A2.Prize.vn - Giải thưởng cho giáo viên tiểu học xuất sắc nhất

Các giải thưởng cho giáo dục đại học

A1.Prize.vn - Giải thưởng cho giảng viên ngành xây dựng xuất sắc nhất

A2.Prize.vn - Giải thưởng cho giảng viên ngành kinh tế xuất sắc nhất

Các giải thưởng cho Truyền nghề

A1.Prize.vn - Giải thưởng nơi truyền nghề tốt nhất ngành xây dựng

A2.Prize.vn - Giải thưởng nơi truyền nghề tốt nhất ngành may mặc


Các giải thưởng cho Đặc nhiệm

A1.Prize.vn - Giải thưởng nơi ươm mầm nhân sự đặc nhiệm tốt nhất trong ngành xây dựng

A2.Prize.vn - Giải thưởng nơi ươm mầm nhân sự đặc nhiệm tốt nhất ngành thời trang