Giải thưởng C.Prize.vn

Về lĩnh vực y tế sức khỏe

Các giải thưởng cho giáo dục bậc mầm non, tiểu học, và trung học

A1.Prize.vn - Giải thưởng giáo viên mầm non xuất sắc nhất

A2.Prize.vn - Giải thưởng cho giáo viên tiểu học xuất sắc nhất

A1.Prize.vn - Giải thưởng trường tiểu học tốt nhất

A2.Prize.vn - Giải thưởng trung tâm hoạt động ngoại khóa tốt nhất cho học sinh

A1.Prize.vn - Giải thưởng trường tư thục phổ thông tốt nhất

A2.Prize.vn - Giải thưởng trung tâm ngoại ngữ dành cho trẻ em tốt nhất

Các giải thưởng cho giáo dục đại học

A1.Prize.vn - Giải thưởng cho giảng viên ngành xây dựng xuất sắc nhất

A2.Prize.vn - Giải thưởng khoa xây dựng tốt nhất

A1.Prize.vn - Giải thưởng trường đại học tốt nhất

Các giải thưởng cho Truyền nghề

A1.Prize.vn - Giải thưởng nơi truyền nghề tốt nhất ngành xây dựng

A2.Prize.vn - Giải thưởng nơi truyền nghề tốt nhất ngành may mặc


Các giải thưởng cho Đặc nhiệm

A1.Prize.vn - Giải thưởng nơi ươm mầm nhân sự đặc nhiệm tốt nhất trong ngành xây dựng

A2.Prize.vn - Giải thưởng nơi ươm mầm nhân sự đặc nhiệm tốt nhất ngành thời trang