Giải thưởng D.Prize.vn

Về lĩnh xây dựng kiến trúc bất động sản

Các giải thưởng cho kiến trúc

A1.Prize.vn - Giải thưởng kiến trúc sư thiết kế nhà ở tốt nhất

A2.Prize.vn - Giải thưởng kiến trúc sư thiết kế nội thất tốt nhất

A1.Prize.vn - Giải thưởng nhà ở đẹp nhất

A2.Prize.vn - Giải thưởng nội thất căn hộ đẹp nhất

Các giải thưởng cho ngành xây dựng

A1.Prize.vn - Giải thưởng kỹ sư xây dựng nhà ở giỏi nhất

A2.Prize.vn - Giải thưởng kỹ sư kết cấu giỏi nhất

A1.Prize.vn - Giải thưởng nhà thầu xây dựng nhà ở tốt nhất

A2.Prize.vn - Giải thưởng nhà cung ứng vật tư xây dựng tốt nhất

Các giải thưởng cho ngành bất động sản

A1.Prize.vn - Giải thưởng nhà môi giới uy tín nhất

A2.Prize.vn - Giải thưởng sàn môi giới tốt nhất